0

Odklon od uhlia, dreva a plynu zrýchľuje – vezmite to do úvahy pri výbere nového zdroja tepla

Aby v Európe došlo ku splneniu plánov na dekarbonizáciu ekonomík, je nutné zvýšiť podiel nehnuteľností využívajúcich obnoviteľné zdroje tepla zo súčasných cca 8 % na cca 90 % a viac. V rámci aktuálnych cieľov na zníženie emisií skleníkových plynov o 50 % – 55 % do roku 2030, veľká časť týchto zmien sa bude musieť uskutočniť v bezprostrednej budúcnosti, t. j. do úvahy by ich mali vziať aj tí z vás, ktorí už dnes uvažujú o investíciách do nového zdroja tepla.

Podpora obnoviteľných zdrojov energií, v prípade zabezpečovaní tepla a teplej vody pre domácnosti najmä tepelných čerpadiel, má nielen podobu dotácií na nákup nového zdroja tepla, ale tiež postupný zákaz neefektívneho spôsobu zabezpečovania tepla, ako sú kotly na tuhé palivá, a to vrátane zemného plynu. Kto si teda dnes vyberie zdroj tepla, ktorý nespĺňa požiadavky na nízke emisie skleníkových plynov, riskuje, že v neďalekej budúcnosti investovať do nového zdroja.

Dopyt po tepelných čerpadlách v Európe rastie posledných cca 10 rokov, pričom vlani podľa predbežných údajov išlo o nárast skokový, najmä s ohľadom na fakt, že domácnosti v prostredí obmedzeného pohybu investovali viac peňazí do zútulnenia a modernizácie svojich nehnuteľností. Do budúcnosti nič nenasvedčuje tomu, že by dopyt po tepelných čerpadlách mal klesať, práve naopak. Prečo sú víťazom odklonu od fosílnych palív práve tepelné čerpadlá? Medzi hlavné dôvody patrí:

  • prívetivosť prevádzky k životnému prostrediu (minimálny či nulové emisie skleníkových plynov),
  • schopnosť zabezpečiť si ekologicky palivo na výrobu tepla, tj. geotermálnu energiu či vonkajší í vzduch,
  • možnosť využitia v rámci decentralizovanej vykurovacej sústavy, tj. priamo u konkrétnej nehnuteľnosti, či v rámci diaľkových dodávok tepla,
  • dlhá životnosť a spoľahlivosť.

Dopyt po jednotlivých zdrojoch tepla ovplyvňujú aj samotní zákazníci, napríklad developeri a realitné kancelárie zaznamenávajú zo strany kupujúcich zvýšený záujem o informácie týkajúce sa používaného zdroja tepla a nákladov spojených s energiami.

Vezmite súčasné trendy do úvahy aj vy, vyhnete sa zvýšenému riziku toho, že v blízkej budúcnosti budete musieť investovať znovu do nového zdroja tepla z dôvodu postupného obmedzovania využívania neekologických kotlov.

Zdroj obrázku:
Lost_in_the_Midwest / Shutterstock.com

Komentáre sú vypnuté, ale trackbacks a pingbacks nie.