0

Lapače strešných splavenín chránia naše domovy

Domy majú množstvo prvkov, ktoré ich robia bezpečnejšími. Bleskozvody, bezpečnostné okná, dvere, bezpečnostné systémy… No zamysleli ste sa niekedy nad dôležitosťou geigrov? Lapače strešných splavenín sú súčasťou moderných kanalizačných systémov, pretože pomáhajú zabrániť mnohým katastrofám.

Geigre pomáhajú ťažko skúšanej prírode

Predstavme si, čo by sa stalo, keby sme pri montáži odkvapového systému nemysleli na lapače strešných splavenín. Či prší, či sneží, na naše strechy sa dostáva množstvo nečistôt, ktoré tam zaveje vietor. Niekedy ide o listy, ihličie, konáriky, ale veľmi často aj prach alebo odpadky. Ak sa tieto čiastočky správne neodchytia, skončia v našich kanalizačných systémoch alebo vodných tokoch. Mnohé môžu obsahovať aj chemikálie, a tie sa potom dostávajú do vodných tokov, potokov, kde znižujú prítomnosť kyslíka a priamo ovplyvňujú vodné ekosystémy. A tak sa stane, že voda sa zmení na toxickú a nevhodnú na požívanie. Nečistoty vo vode majú tiež na rováši vznik záplav a neschopnosť prirodzene dopĺňať zásoby podzemnej vody. Čím nekontrolovanejšie voda zo strechy odteká, tým väčšia hrozba poškodenia domu vzniká. Už nejde len o poškodenie vonkajších stien domu, ale aj priamo poškodenie základov domu. Voda sa nahromadí po obvode domu, múry začnú vlhnúť, všimneme si presakovanie do pivnice alebo garáže a nebudeme si ho vedieť vysvetliť…

A nečistoty končia v koši

Lapače strešných splavenín majú zabudovanú priehradku na tuhé časti dažďovej vody a pravidelným čistením tohto zberného koša docielite bezchybné fungovanie celého kanalizačného systému. V súčasnosti je však oveľa vhodnejšie pozrieť sa na danú problematiku z ekologickejšieho hľadiska a nesmerovať dažďovú vodu do kanalizácie, ale naopak na vegetačnú plochu v našej záhrade. Veľmi obľúbené sú zberné nádoby na vodu, ktoré sa jednoducho prepoja s odkvapovým systémom a stávajú sa napríklad našou zásobárňou vody v čase veľkého sucha. Takto vodu nielen šetríme, ale ju aj opätovne využívame. Rozumným nakladaním s dažďovou vodou sa pričiníme o menšie množstvo povodní i sa staráme o zdravý ekosystém s optimálnym pomerom suchých alebo vlhkých dní.

 

Lapače strešných splavenín sa dajú každému odkvapovému a kanalizačnému systému prispôsobiť na mieru. Či máte záujem o priamy, alebo bočný typ, nájdete ich v takom farebnom, tvarovom aj materiálovom vyhotovení, aké vyhovuje vašim potrebám.

Komentáre sú vypnuté, ale trackbacks a pingbacks nie.