0

S poskytovaním osobných údajov treba byť opatrný, hoci nás chráni zákon

zákonzNaše údaje poskytujeme kdekomu. Má ich banka, mobilný operátor, náš zamestnávateľ, poskytovatelia energií… Nie je to len o adrese trvalého bydliska. Medzi osobnými údajmi sa často vyskytujú informácie o tom, kde sme poistení, aké máme číslo občianskeho preukazu a pod. Aby tieto údaje nezneužili tretie strany, na to tu máme zákon.

Zákon o ochrane spotrebiteľa

Už v škole nás učia, aké nebezpečné je otvárať dvere osobám, ktoré nepoznáme. V modernej dobe, keď už aj malé deti používajú internet, je na mieste k tejto poučke pridať aj doplnenie, že nikomu neposkytujeme naše osobné údaje, pokiaľ nás neinformuje o tom, že budú chránené podľa podmienok, aké stanovuje zákon. Keď nás teda na ulici zastaví niekto milý a bude si pýtať naše číslo účtu či číslo občianskeho preukazu, my, samozrejme, slušne odmietneme túto informáciu podať. Nechceme predsa, aby niekto zneužil našu identitu alebo nám vybielil bankový účet.

 

Zákon o ochrane osobných údajov upravuje ochranu práv fyzických osôb pred neoprávnenou manipuláciou s ich osobnými údajmi, ako aj práva, povinnosti a zodpovednosť spojenú so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje týkajúce sa nášho mena, fyziológie, genetickej identity, psychickej či mentálnej identity, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity sú zbierané, aby tvorili súčasť informačného systému konkrétnej spoločnosti, ktorá eviduje naše údaje. Slúžia však nielen na evidenciu či štatistické účely, ale takisto na predchádzanie trestným činom či na ich odhaľovanie.

Len na konkrétne účely

Vedeli ste, že vaše osobné údaje môžu byť použité len na konkrétny účel, ktorý spracúvateľ výslovne uvádza na zmluve s vaším podpisom? Práve preto sa od vás žiadanú len informácie primerané, obmedzené na nevyhnutný rozsah. Správca vašich osobných údajov má právo od vás požadovať pravidelnú aktualizáciu, aby sa zabezpečila pravdivosť údajov. Najčastejšie ide o vašu adresu či iné kontaktné údaje. Zozbierané informácie musia byť uchovávané tak, aby nezmizli a aby sa k nim nedostali neoprávnené osoby, ktoré by ich zneužili alebo prepísali. Myslíte si, že sa niekto chystá vaše osobné údaje zneužiť? Začítajte sa do judikátov, ktoré sú dostupné aj online. Dostanete sa nielen k platným súdnym rozsudkom, ale aj k aktuálnym verziám zákonov.

Komentáre sú vypnuté, ale trackbacks a pingbacks nie.