Archív podľa dátumu

You are browsing the site archives by date.

0

Odklon od uhlia, dreva a plynu zrýchľuje – vezmite to do úvahy pri výbere nového zdroja tepla

Odklon od uhlia, dreva a plynu zrýchľuje – vezmite to do úvahy pri výbere nového zdroja tepla

Aby v Európe došlo ku splneniu plánov na dekarbonizáciu ekonomík, je nutné zvýšiť podiel nehnuteľností využívajúcich obnoviteľné zdroje tepla zo súčasných cca 8 % na cca 90 % a viac. V rámci aktuálnych cieľov na zníženie emisií skleníkových plynov o 50 % – 55 % do roku 2030, veľká časť týchto zmien sa bude musieť […]